Trải nghiệm công nghệ mới từ chúng tôi

Các chương trình...

QUẢN LÝ TÀI SẢN BÀN GIAO VÀ THU HỒI

I.GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm quản lý tài sản giúp doanh nghiệp quản lý các nghiệp vụ liên quan đến tài sản như thông tin hồ sơ tài sản, xuất nhập kho tài sản, nhật ký vận hành thiết bị, quy trình bàn giao tài sản, quy trình thu hồi tài sản,…

II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Quản lý tài sản        
 1.Tài sản
 2.Nhập Kho
 3.Bàn giao tài sản
 4.Thu hồi tài sản
 5.Kiểm kê tài sản
 6.Kiểm kê tài sản nhân viên
 7.Hợp đồng
 8.Yêu cầu chờ duyệt    
Báo cáo      
 1.Báo cáo Tồn Kho
 2.Nhân viên giữ tài sản
 3.Báo cáo nhập kho
 4.Báo cáo Bàn giao tài sản
 5.Báo cáo Thu hồi tài sản
 6.Báo cáo kiểm kê Kho
 7.Báo cáo kiểm kê tài sản NV
 8.Báo cáo tổng hợp TS       
Danh mục        
 1.Danh sách nhân viên
 2.Phòng ban
 3.Đơn vị tính
 4.Nhóm tài sản
 5.Kho
 6.Nhà cung cấp
 7.Nhà sản xuất
 8.Loại tài sản

III. CHI PHÍ

20.000.000 -  30.000.000 vnđ

IV. KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Địa Chỉ: 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

V. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

LIÊN HỆ

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết nghiệp vụ phần mềm: