Trải nghiệm công nghệ mới từ chúng tôi

Các chương trình...

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

GIỚI THIỆU CHUNG MyHRM

Phần mềm Quản lý Nhân Sự MyHRM đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên… và còn là công cụ xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài… 

MINH HỌA CÁC TÍNH NĂNG CỦA MyHRM

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MyHRM

Các giai đoạn triển khai phần mềm MyHRM

CHI PHÍ

từ 20.000.000 - 100.000.000 đồng

 

LIÊN HỆ

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết nghiệp vụ phần mềm: