Trải nghiệm công nghệ mới từ chúng tôi

Các chương trình...

CORE CHỨNG KHOÁN

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MyCORE

- Hệ thống cung cấp các chức năng cần thiết cho việc giao dịch chứng khoán, đồng thời quản lý và thiết lập thông tin tài chính cho từng NĐT đăng ký giao dịch tại công Ty Chứng khoán.
- Hệ thống cho phép thực hiện các chức năng cơ bản sau :
• Thực hiện giao dịch đặt lệnh cho khách hàng.
• Quản lý nguồn vốn
• Định giá tài sản của khách hàng.
• Giám sát rủi ro và thực hiện cho vay khi khách hàng có nhu cầu.
• Tra cứu thông tin khách hàng, thông tin tài khoản tiền và CK, thông tin giao dịch.

GIAO DIỆN PHẦN MỀM

CHI PHÍ

 Thỏa thuận

 

LIÊN HỆ

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết nghiệp vụ phần mềm: