Trải nghiệm công nghệ mới từ chúng tôi

Các chương trình...

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MyERP

Quản lý hàng hoá không giới hạn và dễ dàng tra cứu lịch sử xuất – nhập, giảm thiểu tối đa khả năng thất thoát. Đồng thời, phần mềm cũng giúp bạn quản lý tiền quỹ theo từng tài khoản, nắm bắt tình hình thu chi, tồn quỹ. Ngoài ra còn hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Giúp ích rất nhiều cho công việc quản lý cửa hàng hiệu quả

 

CHỨC NĂNG CHÍNH

-Quản lý bán hàng:
    +Quản lý nhập kho
    +Quản lý xuất kho
    +Quản lý chuyển kho
    +Quản lý phiêu thu
    +Quản lý phiếu chi
    +Quản lý đơn đặt hàng
    +Quản lý bán hàng
    +Quản lý giao hàng
    +Quản lý tồn kho
    +Quản lý công nợ
    +Quản lý doanh thu
-Cài đặt:
    +Cài đặt giá bán hàng hóa
    +Cai đặt giá bán theo nhóm khách hàng
-Báo cáo
   + Tra cứu công nợ
   + Tra cứu tồn kho
   + Tra cứu nhập xuất kho 
   + Thống kê bán hàng
   + Thống kê nhập hàng
   + Thống kê đơn đặt hàng
   + Báo cáo thu chi
   + Báo cáo doanh thu

 

CHI PHÍ

 5.000.000 - 20.000.000 vnđ

 

LIÊN HỆ

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết nghiệp vụ phần mềm: