Trải nghiệm công nghệ mới từ chúng tôi

Các chương trình...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MyMeet

Phần mềm tổ chức đại hội đồng cổ đông MyMeet của công ty MySoft là giải pháp thống kê, tổ chức đại hội toàn diện và phổ biến nhất trên phân khúc thị trường hiện nay. Sản phẩm là sự kết hợp giữa kinh nghiệm tổ chức và sự tùy biến cao, cập nhật liên tục về luật tổ chức, sử dụng công nghệ mã vạch trong công tác gửi thư mời và thống kê kết quả đại hội. Dưới sự hỗ trợ của phần mềm tổ chức đại hội chúng tôi sẽ làm tất cả toàn bộ công việc của các đơn vị để có một đại hội thành công tốt đẹp.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Xử lý dữ liệu cổ đông
- Cập nhật danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Cập nhật các danh mục liên quan đến cổ đông (Quốc tịch, CMND, vấn đề biểu quyết, loại Cổ đông, số cổ phần…).
- Cập nhật dữ liệu về ủy quyền đối với các Cổ đông đã gửi trước thư uỷ quyền về Ban QLCĐ trước khi tiến hành Đại hội.
- In thư mời, giấy ủy quyền.
- In thẻ đại biểu Cổ đông, in sẵn các phiếu bầu, phiếu biểu quyết cho từng vấn đề.

2. Đăng ký đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông
- Ghi nhận thông tin Check-in nhanh chóng bằng cách đọc mã vạch 1 chiều in trên thẻ Đại biểu/thư mời Cổ đông hoặc cập nhật bằng tay qua việc tìm kiếm Cổ đông trong CSDL theo các thông tin: mã số Cổ đông, họ và tên, số CMND/hộ chiếu…
- Cập nhật tại chỗ dữ liệu về ủy quyền đối với các Đại biểu được uỷ quyền
- Thống kê và hiển thị liên tục số lượng Đại biểu đã đến dự và số lượng cổ phần mà họ đại diện để xác định tính hợp pháp và thời điểm có thể bắt đầu tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Chứng khoán.
- In biên bản kiểm tra tư cách cổ đông theo đúng mẫu biên bản của đơn vị theo từng thời điểm báo cáo trước đại hội.

3. Kiểm phiếu biểu quyết
- Sử dụng máy đọc mã vạch để quét các vấn đề được biểu quyết đã được mã hoá bằng mã vạch in trên phiếu biểu quyết.
- Thống kê những phiếu bầu không hợp lệ
- Thống kê những phiếu bầu có ý kiến khác

4. Kiểm phiếu bầu cử
- Tuân thủ theo quy tắc bầu dồn phiếu
- Sử dụng máy đọc mã vạch để quét phiếu bầu cử đã được mã hoá bằng mã vạch in trên phiếu bầu cử.
- Giám sát, thống kê và hiển thị số liệu kiểm phiếu bầu cử.

5. Hệ thống báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết: Hiển thị các báo cáo bầu cử/biểu quyết chính xác, rõ ràng, minh bạch

6. In biên bản họp Đại hội: Kết xuất dữ liệu vào thư mục lưu trữ sau khi kết thúc Đại hội

CHI PHÍ

 20.000.000 - 30.000.000 vnđ

LIÊN HỆ

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết nghiệp vụ phần mềm: