Trải nghiệm công nghệ mới từ chúng tôi

Các chương trình...

Giới thiệu

 

 

MySoft gửi đến Quý Khách hàng các sản phẩm của chúng tôi và rất vinh dự khi được hợp tác cùng Quý Khách.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

STT Tên phần mềm Viết tắt
1 Quản lý Bán hàng MyOrder
2 Quản lý Thu Chi MyPay
3 Quản lý Tài Sản MyAsset
4 Quản lý quan hệ khách hàng MyCRM
5 ERP doanh nghiệp vừa và nhỏ MyERP
6 Quản lý học phí trung tâm đào tạo MyEdu
7 Giả lập thị trường chứng khoán MyVirtualStock
8 Quản lý Giao dịch trái phiếu MyBond
9 Core Chứng khoán MyBOSC
10 Quản lý yêu cầu công việc MyHelpDesk
11 Quản lý Hóa đơn doanh nghiệp MyInvoice
12 Quản lý Nhân sự MyHumanResource
13 Quản lý Đại hội cổ đông MyMeeting
14 Quản lý cổ đông MyShareholder

 

THIẾT KẾ WEB

STT Tên Website
1 Website bán hàng
2 Website giới thiệu
3 Website tin tức

 

ỨNG DỤNG MOBILE

STT Tên Ứng dụng
1 App tin tức chứng khoán
2 App tin tức bất động sản
3 App bán hàng